Opłaty za opakowania produktowe 2021

Opłata produktowa nakłada na właścicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw konieczność odprowadzania opłat. Nakaz ten został wprowadzony od pierwszego stycznia 2014 roku i ma ścisły związek z ekologią.

Opłata produktowa – co to takiego?

Opłatę produktową często określa się również jako opakowaniową – dotyczy ona bowiem tych przedsiębiorców, którzy decydują się wprowadzenie na rynek polski produktów w opakowaniach. Według definicji koszt taki ponoszony jest wówczas, gdy firma nie jest w stanie zapewnić odzysku tworzonych opakowań produktowych czyli recyklingu odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych.

Opłata taka powstała głównie z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Płatności mają bowiem zmotywować przedsiębiorców zajmujących się produkowaniem opakowań bądź produktów w opakowaniach do tego, by znajdować bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania na zabezpieczanie czy przewożenie produkowanych towarów. Rozwiązania takie powinny być również znacznie bardziej opłacalne niż sama opłata, co mogłoby w przyszłości przynieść dla wybranej firmy nic innego, jak czysty zysk.

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Wszystkie dane na temat tego, kogo dotyczy ustawa o opakowaniach, znaleźć można bezpośrednio w jej treści. Wynika z niej, że koszt taki dotyczy między innymi przedsiębiorców, którzy:

  • eksportują opakowania bądź produkty w opakowaniach,
  • wprowadzają opakowania na rynek,
  • sprzedają torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
  • wprowadzają na teren kraju niektóre towary – na przykład oleje lub opony,
  • dokonują dostawy produktów w opakowaniach.

Prowadzenie działalności związanej z wytwarzaniem czy importowaniem opakowań produktowych wiąże się zatem nieodzownie z koniecznością uiszczenia opłaty produktowej. Należy również pamiętać, że brak takiej wpłaty może skutkować wysoką karą finansową, co może być sporym obciążeniem dla wielu przedsiębiorstw.

Ile może wynosić opłata produktowa?

Finalny koszt opłaty produktowej zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim wpływ na tę sumę ma masa wyprodukowanych bądź eksportowanych opakowań w kilogramach. Pod uwagę bierze się również różnicę między wymaganym a osiągniętym poziomem recyklingu oraz odzysku. Konkretny koszt określony został w przywołanej już wcześniej ustawie. Znaleźć tam można informacje na temat cen dotyczących poszczególnych rodzajów opakowań. Wynika z tego, że podatek ten wyniesie w 2021 roku maksymalnie 1 zł za opakowanie.

Opłata produktowa może wydawać się wielu przedsiębiorcom po prostu dodatkowym kosztem, który niesprawiedliwie ponoszą. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że ma ona na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem z wszechobecnymi opakowaniami, które trudno jest poddać procesowi recyklingu. Na skutek wytwarzania opakowań nie nadających się do przetworzenia, produkowane są tony niepotrzebnych śmieci, których nie da się niestety w żaden sposób zutylizować. Wprowadzenie opłaty może być obciążeniem finansowym, ale z uwagi na jej wprowadzenie z pewnością powstanie znacznie mniej odpadów.